Fotometrická Laboratoř

Fotometrická Laboratoř

Laboratorní testování a měření je jedním z klíčových faktorů pro vývoj a výrobu kvalitních produktů. Díky laboratoři jsme schopni navrhovat optimalizovaná řešení pestrých zákaznických požadavků a ověřovat dodržení vlastností finálních výrobků. Naše laboratoř slouží stávajícím i novým externím zákazníkům, kteří prověřili naši rychlost, odbornost a kvalitu.

certificate-1.webp
certificate-2.webp
certificate-3.webp
gonio.webp

změříme vlastnosti vašeho svítidla

Pro měření používáme nejmodernější technologické vybavení jehož přesnost je ověřena ČMI.

měříme například:
• světelný tok • barevné spektrum • křivka svítivosti • index podání barev • flicker efekt • příkon • účiník
• fotosynteticky aktivní fotony

 

mereni.webp

Goniofotometr je fotometrický laboratorní přístroj, jímž se měří rozložení svítivosti neboli čar svítivosti. Princip goniofotometru spočívá v tom, že umožňuje měřit svítivost v různých rovinách a pod různými úhly.

Můj výběr -0-
Můj výběr -0-
Stáhnout LTD data, HD modely a katalogové listy pro vybrané produkty
Cookies